RöFF har skickat in synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Se Synpunkter på Resarö Mitt.