RöFF överlämnar en skrivelse ang trafiksituationen på Resarö till kommunstyrelsens ordförande Bengt Hansson inför planberedningens möte på måndag. RöFFs krav i korthet:

  • Avlämningsrampen måste skyltas om.
  • Grusparkeringen eller personalparkeringen måste anpassas för att tillgodose de trafikbehov som finns i samband med lämning och hämtning av barn.
  • Gång- och cykelbanan längs Överbyvägen måste iordningställas.

Läs hela skrivelsen här.