RöFF träffade Susanne Edén och Annika Alm på stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm och diskuterade trafikmiljön runt skolan. Vi fick se det nya förslaget av Resarö Mitt, som ska ut på remiss. RöFF kommer att vara med och lämna synpunkter på förslaget.