Enligt vallöfte från alliansen skulle cykelbanan mellan Resarö Mitt och Överby byggas klart ända bort till bussvändhållplatsen med färdigställande hösten 2011. På Teknik, fritid och kulturnämndens möte den 27 januari 2011 beslutades det dock att byggstart (och färdigställande) måste skjutas upp, i väntan på att detaljplanen för Resarö Mitt vinner laga kraft. Läs protokollet(§ 14, sidan 17), Tekniska enhetens information till RöFF och tjänsteutlåtandet När detta är klart kommer även fortsättningen av cykelbanan bort mot bussvändhållplatsen att ligga på den norra sidan av Överbyvägen. RöFF fortsätter att bevaka frågan.

Annonser