Kommunfullmäktige har den 21/11 beslutat om en prioriteringsordning i den lokalförsörjningsplan som utarbetades i våras. En ny förskola och skola på Resarö är INTE med under nästa budgetperiod (2012-2014, etapp 1). Först i etapp 3 finns Resarö med, på följande sätt:
– En förskola som ersättning för Slånbärsgården och Humlegården
– Utökade lokalytor (vad betyder det?) för F-6 invid Resarö skola

Det är oklart när etapp 3 ligger i tiden, efter 2014 är det enda som går att utläsa.

Yrkandet ”utarbeta förslag till etablering av en ny förskola som ersättning för Ytterby förskola NU” avslogs i röstning med 20 röster mot 11. Kanske läge för oss på Resarö att fundera över hur vi ska rösta vid nästa val?

Läs mer här:

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-11-21 

Sammanfattning av dokumentet ”Vaxholms stads mål och budget 2012-2014

Hela dokumentet Vaxholms stads mål och budget 2012-2014