Är det rätt att lägga 80 miljoner (som kommunen inte ens har) på en fullstor idrottshall, ombyggnad av If-hallen till matcharena, 12 omklädningsrum samt cafeteria och 3,5 miljoner på ytterligare paviljonger på Resarö? Slånbärsgården har huserat i provisoriska lokaler i mer än tio år. Resarö skola har varit trångbodda i säkert fem år, till hösten blir eleverna ännu fler.

Vad hände med det som sades på Öppet möte gällande lokalförsörjningsplan i Rådhuset 9 maj 2011? Om de tillkommande kapacitetsbehoven 2011-2015 av en förskola och en F-6 skola på Resarö? I Budget 2012-2014 kan vi läsa följande:

”Förvaltningens förslag till prioritering av investeringar är enligt följande:

 • En förskola som ersättning för Båtens förskola.
 • Nya lokaler för 7-9.
 • En skolidrottshall i kombination med 16-18 nya omklädningsrum.
 • Nya lokaler för kulturskolan.                                                                                  250 MKR

—————————————————————————————————————————————————————

 • Utökade lokalytor för särskilt boende.                                                                   300 MKR

____________________________________________________________________

 • En förskola som ersättning för Slånbärsgården och Humlegården.
 • Utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola (bl.a. undervisningslokaler, mat och skolidrott).
 • En förskola som ersättning för Jollen, Äppelgården och Lägerhöjden.
 • En förskola på Rindö.
 • En skola på Rindö.                                                                                                     560 MKR

Förvaltningens bedömning är att det inte kan rekommenderas att investera mer än 250 MKR under perioden 2012-2014 varvid förslaget är att prioritera de objekt som ligger ovanför den streckade linjen enligt ovan.”

Kommunfullmäktiges möte 21 november 2011 beslutades att:

 • en ny förskola som ersättning för Båten, Jollen och Äppelgården ska uppföras på Pålsundsskoletomten,
 • en ny skola 7-9 ska uppföras på Pålsundsskoletomten,
 • en skolidrottshall i kombination med 16-18 nya omklädningsrum samt nya lokaler för kulturskolan ska uppföras.

Det som visas tydligt är att verksamheter på Vaxön prioriteras och att verksamheter på Resarö får hålla till godo med provisoriska lösningar i baracker. Lösningar som permanentas och i likhet med Slånbärsgården får stå i tio år och mer. På det Öppna mötet i Rådhuset konstaterades ett behov av ytterligare en F-6 skola på Resarö år 2015 med kapacitet för ungefär 350-400 elever. I Budget 2012-2014 har detta behov förminskats till ”utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola (bl.a. undervisningslokaler, mat och skolidrott).” På nämnden för Teknik, Fritid och Kulturs (TFK) sammanträde den 26 januari 2012 beslutade man att flytta Slånbärsgårdens förskoleverksamhet till baracker på Ytterby 4:172 och bygga om Slånbärsgårdens baracker till två klassrum. Samtidigt byggs ett klassrum i skolan om till matsal. Man kan gissa att kommunens politiker och tjänstemän anser sig ha tillgodosett resaröbarnens behov av större lokalytor i och med denna åtgärd. I protokollet kan vi också läsa att ”[med] stadens nuvarande investeringsbehov kan man anta att ingen investering för en ny förskola kommer att ske på Resarö inom de närmaste 5 åren”. Tidigast 2017 kommer det alltså byggas en ny förskola på Resarö.

År 2010 bodde det 1088 barn mellan 0-18 år på Resarö. Jämför det med 989 barn på Vaxön, 446 på Rindö och 396 på Kullön. Betänk också att säkert många kullöbarn hamnar på Resarös förskolor och skola. Vad tycker du? Prioriterar kommunen på ett rimligt sätt? Eller behandlas resaröbarnen styvmoderligt när man ersätter baracker med nya baracker. När man blundar för hur många barn som trängs på Resarö skola och som varje år blir fler. När man väljer att lägga 80 miljoner på skolidrottshall på Vaxön och 3,5 miljoner på en lösning för Resarös barn.