På initiativ av en Resaröbo utreds nu möjligheten till ett elljusspår på Resarö. Följande information är citerad från facebooksidan Resarö Elljusspår. Gå in och gilla och sprid vidare.
Det finns nu en möjlighet att skapa ett ca 3 km långt elljusspår på Killingen! Det kan göra det möjligt att promenera, springa och åka skidor under kvällar och helger, även om det är mörkt. Nära och lättillgängligt!
Mer information
Ägare och kommunen ställer sig positiva till detta, och förutsatt att föreningar, företag och privatpersoner kan tänkas bidra till investeringen så kommer kommunen att delfinansiera spåret, se till att spåret skapas samt sköta den löpande förvaltningen.
I ett första skede vill vi undersöka hur stort intresset är för att anlägga ett elljusspår bland invånare på Resarö och Kullön, samt för att se hur många som kan tänka sig att ekonomiskt bidra för att möjliggöra ett spår. Om intresset är stort kommer vi i nästa skede skapa förutsättningar för att samla in pengar, och se till att alla de som bidrar blir omnämnda på ett eller annat sätt.