Överby förskola på Resarö är oktober månads förskola på förskoleforum. Trevlig läsning om deras verksamhet här.