Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Välkomna till Resarö Föräldraförenings nya hemsida/blogg. Här finner ni, förutom aktuella uppdateringar när det händer något, även allt material från vår gamla hemsida www.roff.nu. Föreningen bildades 1996 av en grupp resaröföräldrar som ville vara med och påverka kommunens beslut. Vi arbetar för barnfamiljerna, barnen och ungdomarna på Resarö. Vi bevakar det politiska arbetet och de beslut som tas i Vaxholms kommun.

Vårt fokus 2011:

 • Fler elever på Resarö skola – hur tillgodoses barnens behov?
 • Trafikkaoset vid skolan på morgonen – hur säkrar vi barnens skolväg?
 • Skattepengarna – hur mycket får resaröbarnen?

RöFF har bland annat:

 • etablerat en kontinuerlig dialog med kommunpolitiker i Barn- och Utbildningsnämnden,
 • medverkat till att miljöinventering skedde på förskolan Slånbärsgården, vilket resulterade i åtgärder och förbättrad ventilation,
 • inför valet 2010, ställt frågor till kommunpolitikerna och sammanställt deras svar,
 • med en symbolisk gåva tackat de frivilliga resaröbor som gör övergångsstället vid skolan säkrare varje morgon.

Dessutom:

 • arrangerar vi varje år sommarfesten för en ökad gemenskap på vår fina ö. Vi ses vid Paviljongen den 6 juni!

Tidigare år har RöFF även arbetat för:

 • gång- och cykelvägen till Vaxholm,
 • avlämningsrampen vid Resarö skola,
 • juniorcaféet vid kapellet på Resarö,
 • sänkta hastigheter på Resarö,
 • att barnen ska ha bra skola och barnomsorg att gå till, trots ständiga besparingskrav.
Annonser


%d bloggare gillar detta: