Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Författararkiv: eriksberger

Kommunfullmäktige har den 21/11 beslutat om en prioriteringsordning i den lokalförsörjningsplan som utarbetades i våras. En ny förskola och skola på Resarö är INTE med under nästa budgetperiod (2012-2014, etapp 1). Först i etapp 3 finns Resarö med, på följande sätt:
– En förskola som ersättning för Slånbärsgården och Humlegården
– Utökade lokalytor (vad betyder det?) för F-6 invid Resarö skola

Det är oklart när etapp 3 ligger i tiden, efter 2014 är det enda som går att utläsa.

Yrkandet ”utarbeta förslag till etablering av en ny förskola som ersättning för Ytterby förskola NU” avslogs i röstning med 20 röster mot 11. Kanske läge för oss på Resarö att fundera över hur vi ska rösta vid nästa val?

Läs mer här:

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-11-21 

Sammanfattning av dokumentet ”Vaxholms stads mål och budget 2012-2014

Hela dokumentet Vaxholms stads mål och budget 2012-2014


Traditionsenligt bjuder föräldraföreningen in till sommarfest vid Paviljongen måndagen den 6 juni mellan klockan 13.00 och 16.00. På scenen underhåller bland andra Jessica Jäger och Ann-Sofie Wensbo och dansgrupper från Wall scenproduktion. Bland de övriga aktiviteterna finns ansiktsmålning, hoppborgar, tipspromenad och mycket mer. Klass 4B, Resarö skola, säljer fika och korv med bröd. Packa ner picknickfilten, ta med familj och vänner och kom till Paviljongen.

Alla är välkomna!