Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Författararkiv: Maria Steinert

Hej alla RöFF-vänner!

Just nu har vi tyvärr ingen aktivitet i föreningen. Därmed blir det inte något 6-juni firande vid Paviljongen som vi brukar. Passa istället på att fira dagen en egen picnic med era barn, övrig familj och vänner! Ni som är intresserade och har möjlighet att engagera er i RöFF är välkomna att höra av er till oss.

Ha en fin sommar och ta hand om varandra!


Överby förskola på Resarö är oktober månads förskola på förskoleforum. Trevlig läsning om deras verksamhet här.


Ämne: Fråga om planering för permanent skola/förskola Resarö

Hej!

Resarö Föräldraförening, RöFF, konstaterar att verksamheten i de provisoriska förskolelokalerna längs Överbyvägen sedan en tid är i full gång.

Det tillfälliga bygglovet för dessa löper ut om ca 4,5 år. Vi vill ju inte att det ska bli tidsnöd inför den viktiga framtida permanentlösningen gällande skola och förskola!

Därför undrar vi nu hur just NI nu arbetar med frågan gällande att planera, färdigställa och ta i bruk permanenta och ändamålsenliga lokaler för skola och förskola på Resarö om 4,5 år?

Vänligen svara skriftligen senast 7 december. Svaren kommer att sammanställas bl a på RöFFs blogg, så att intresserade kommuninvånare kan jämföra era svar. Vi kommer även att följa upp frågan.

Detta brev går till ordföranden/kontakt i partier i Vaxholm, Utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, rektor Resarö skola, förskolechef Ytterby förskolor samt kansliet Vaxholms stad.

Med vänliga hälsningar

Resarö Föräldraförening

genom

Anna Sedvall Wiklund, ordförande

 

 


Fler skolpoliser vid övergångsstället vid ICA Resarö behövs under detta läsår. Kan du tänka dig att ägna en morgonhalvtimme i en vecka per termin åt att hjälpa till med barnens trafiksäkerhet? Läs mer här och kontakta Gittan Hultberg på telefon 08-541 375 82 eller 0709-57 45 35.


Här kommer en fråga till er: Om ni skulle få önska, vad skulle ni då vilja ha på Resarö? Vilken typ av ungdomsverksamhet skulle ni vilja fanns på Resarö?

En av punkterna i Alliansens program för denna mandatperiod (2011-2014) lyder: ”Under mandatperioden skall en riktad satsning på ungdomsverksamhet på Rindö och Resarö utredas och genomföras.” (Punkten hittar du under rubriken ’Kultur, idrott och fritid’, hela programmet hittar du här.) Nu har halva mandatperioden gått och RöFF undrar vad politikerna gör i denna fråga. När vi tar upp detta med politikerna vill vi gärna veta vad ungdomarna själva önskar fanns på ön. Och även vad deras föräldrar har för önskemål. Svara direkt här eller på facebook eller mejla styrelsen på styrelsen@roff.nu.


Resarö Föräldraförening (RöFF) arrangerar varje år en sommar- och familjefest vid Paviljongen den 6 juni. Jessica Jäger, ackompanjerad av Kenneth Burman, underhöll med sånger och visor.

På Jessicas hemsida, stockholmssolist.se, kan du läsa mer om henne och lyssna till ett par smakprov på hennes sång.

Barnen roade sig i hoppborgarna, red på ponnyn Emil, gick tipspromenad och blev målade i ansiktet. Klass 4C stod för caféverksamheten och bullar och kakverk gick åt som smör i solsken.

Här rättas tipsraderna för fullt. Godispåsarna som alla barn fick när de gått tipspromenaden, var skänkta av ICA Resarö.

Brandkåren kom i år igen – till många barns lycka!

Vi som är engagerade i RöFFs styrelse jobbar alla ideellt för att driva de frågor som är viktiga för Resarös barn och ungdomar. Sommarfesten är ett återkommande arrangemang för alla resaröbarn och deras föräldrar som inte kostar något att delta i, men vi ser gärna att ni blir medlemmar i föreningen och stödjer vår verksamhet.

Resarös seniorskolpoliser – som gärna vill bli fler – blev avtackade av t.f. kommunalråd Lars Lindgren (längst till vänster). Samtidigt överlämnade RöFF en gåva till var och en av de åtta skolpoliser som varit aktiva under detta läsår. Tackgåvorna skänktes av Husmor Lisa och Melitta.

Husmor Lisa var med på Sommarfesten i år. Hon berättade om sina produkter och sitt arbete i skolköket på Resarö skola under våren.

I Husmor Lisas blogg – Din husmor på nätet – kan du bland annat läsa om hur hennes matlagning togs emot av resaröbarnen och ta del av recepten på den mat hon lagade åt skolbarnen.

RöFFs ordförande Anna Sedvall Wiklund.

Glöm inte att bli medlem i RöFF! Betala in medlemsavgiften redan idag – 150 kronor på postgiro 72 34 27-1. Meddela oss ditt namn, din gatuadress och din e-postadress.


Tycker du också att barns arbetsmiljö behöver förbättras ordentligt? Skriv under barnverkets upprop till ansvariga politiker.

www.barnverket.nu kan vi läsa följande:

Den riksomfattande föräldraföreningen Barnverket jobbar nu ännu mer målinriktat för barnens utveckling, hälsa och säkerhet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Anledningen är att vi har tröttnat på att barnen ständigt kommer sist och att de alltid betalar det högsta priset när kortsiktiga ekonomiska prioriteringar styr.

Arbetsmiljön i förskola, skola och på fritids lämnar mycket i övrigt att önska vilket vi kan läsa och höra om dagligen i form av stressade barn, lägre personaltäthet, större barngrupper och klasser, buller och dåliga lokaler, osv. Bryr vi oss så lite om vår framtid?

Det här är något vi verkligen känner igen i vår kommun. Bara på Resarö har vi förskolan Slånbärsgården, en provisorisk lösning som nu – efter över tolv år – blir skollokaler till hösten sedan Arbetsmiljöverket dömt ut bland annat arbetsmiljön i hallarna för pedagogerna. Undrar vad mer som skulle dömas ut om det hade funnits en arbetsmiljölagstiftning för barn? För att inte tala om vår trångbodda Resarö skola.

Ur Barnkonventionen, artikel 3:1, Barnets bästa:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

RöFF undrar stilla om det är med barnens bästa för ögonen som man tar olika beslut i kommunen?

Nej hör ni, skriv på barnverkets upprop för att arbetsmiljölagstiftningen ska omfatta och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna. Varje namnunderskrift är viktig. Hjälp också till att sprida uppropet vidare.