Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Kategoriarkiv: Fritidsaktiviteter

Var med och gör Resarö ännu bättre! Nu kan du som privatperson, förening eller företag vara med och skapa ett elljusspår på Killingen!

Mer än 100 hushåll på Resarö har på Facebook redan sagt att de vill se ett elljusspår på Killingen! Kommunen och markägare är positiva till att skapa ett 3 km långt spår för promenader, löpning och skidåkning.

För att kommunen ska kunna prioritera detta i sin budget inför 2013 behöver gruppen som jobbar för att få spåret bli till verklighet hjälp från oss alla med att bidra till investeringen. Förutom att kommunen då planerar avsätta medel för byggnationen kommer de att kunna ansvara för den årliga förvaltningen.

Så företagare, föreningar och privatpersoner – var med och sponsra Resarös nya motionsspår! Se i infobladet längst ner om hur du kan hjälpa till!

De som bidrar till spåret kommer att tackas och uppmärksammas på olika sätt. Planen är att det görs på hemsidor, i lokal-press samt på skyltar som kan stå vid spåret och vid ICA, med namn- plaketter och företagsloggor på de som har bidragit, som så önskar.

Har du frågor eller vill på annat sätt bidra till elljusspåret  – kontakta elljusspårsgruppen genom

resaroelljusspar@gmail.com

eller

https://www.facebook.com/ResaroElljusspar

eller

ring Anita Falkenek på 08-54 54 33 77

Kim Lagerquist, Maria Grahm, Cecilia Hedquist

Informationsblad om elljusspåret finns här!
Elljusspår flyer, 120911


Här kommer en fråga till er: Om ni skulle få önska, vad skulle ni då vilja ha på Resarö? Vilken typ av ungdomsverksamhet skulle ni vilja fanns på Resarö?

En av punkterna i Alliansens program för denna mandatperiod (2011-2014) lyder: ”Under mandatperioden skall en riktad satsning på ungdomsverksamhet på Rindö och Resarö utredas och genomföras.” (Punkten hittar du under rubriken ’Kultur, idrott och fritid’, hela programmet hittar du här.) Nu har halva mandatperioden gått och RöFF undrar vad politikerna gör i denna fråga. När vi tar upp detta med politikerna vill vi gärna veta vad ungdomarna själva önskar fanns på ön. Och även vad deras föräldrar har för önskemål. Svara direkt här eller på facebook eller mejla styrelsen på styrelsen@roff.nu.


På initiativ av en Resaröbo utreds nu möjligheten till ett elljusspår på Resarö. Följande information är citerad från facebooksidan Resarö Elljusspår. Gå in och gilla och sprid vidare.
Det finns nu en möjlighet att skapa ett ca 3 km långt elljusspår på Killingen! Det kan göra det möjligt att promenera, springa och åka skidor under kvällar och helger, även om det är mörkt. Nära och lättillgängligt!
Mer information
Ägare och kommunen ställer sig positiva till detta, och förutsatt att föreningar, företag och privatpersoner kan tänkas bidra till investeringen så kommer kommunen att delfinansiera spåret, se till att spåret skapas samt sköta den löpande förvaltningen.
I ett första skede vill vi undersöka hur stort intresset är för att anlägga ett elljusspår bland invånare på Resarö och Kullön, samt för att se hur många som kan tänka sig att ekonomiskt bidra för att möjliggöra ett spår. Om intresset är stort kommer vi i nästa skede skapa förutsättningar för att samla in pengar, och se till att alla de som bidrar blir omnämnda på ett eller annat sätt.

I samtal med BUN-representanterna Michael Baumgarten och Peter Lindqvist efter mötet den 29 februari utlovades ett visst ekonomiskt stöd för att realisera de idéer barn och föräldrar kan tänkas ha om fritidsaktiviteter för äldre barn och ungdomar på Resarö. Så har man hjälpt ungdomar på Rindö, och det samma kan man tänka sig att göra för Resarö.

Har du tankar och idéer om fritidsaktiviteter för äldre barn och ungdomar på Resarö? Kan du tänka dig att arbeta praktiskt för att realisera dessa idéer? Hör av dig till RöFF, här eller via mejl till styrelsen@roff.nu. Tillsammans kan vi göra det attraktivare för äldre barn och ungdomar att tillbringa kvällar och helger här på ön. I ett inledningsskede skulle vi till exempel kunna träffa rindöföräldrar och ungdomar för att se vad de gjort där.


RöFF har fått förfrågan från kommunen om vilken typ av fritidsverksamhet som föräldrar på Resarö önskar för sina ungdomar. RöFFs svar finns här.