Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Kategoriarkiv: Trafik

Fler skolpoliser vid övergångsstället vid ICA Resarö behövs under detta läsår. Kan du tänka dig att ägna en morgonhalvtimme i en vecka per termin åt att hjälpa till med barnens trafiksäkerhet? Läs mer här och kontakta Gittan Hultberg på telefon 08-541 375 82 eller 0709-57 45 35.


Enligt vallöfte från alliansen skulle cykelbanan mellan Resarö Mitt och Överby byggas klart ända bort till bussvändhållplatsen med färdigställande hösten 2011. På Teknik, fritid och kulturnämndens möte den 27 januari 2011 beslutades det dock att byggstart (och färdigställande) måste skjutas upp, i väntan på att detaljplanen för Resarö Mitt vinner laga kraft. Läs protokollet(§ 14, sidan 17), Tekniska enhetens information till RöFF och tjänsteutlåtandet När detta är klart kommer även fortsättningen av cykelbanan bort mot bussvändhållplatsen att ligga på den norra sidan av Överbyvägen. RöFF fortsätter att bevaka frågan.


Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl på väg 274. Du kan läsa RöFFs yttrande här.


Mellan 18 maj och 17 augusti visas planförslaget över Resarö Mitt på stadsbyggnadsförvaltningen. RöFF är inbjudna till samrådsmöte måndagen den 8 juni kl 18.00, då vi kommer att vara med och bevaka barnens perspektiv i förslaget. Har du synpunkter som du vill att RöFF ska ta upp, mejla trafik@roff.nu.


RöFF träffade Susanne Edén och Annika Alm på stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm och diskuterade trafikmiljön runt skolan. Vi fick se det nya förslaget av Resarö Mitt, som ska ut på remiss. RöFF kommer att vara med och lämna synpunkter på förslaget.


RöFFs namninsamling för en cykel- och gångväg till Överby fortsätter. Hittills har vi fått ihop över 400 underskrifter. Har du inte redan skrivit på, så gör det. Det finns en lista på ICA Resarö.


RöFF överlämnar en skrivelse ang trafiksituationen på Resarö till kommunstyrelsens ordförande Bengt Hansson inför planberedningens möte på måndag. RöFFs krav i korthet:

  • Avlämningsrampen måste skyltas om.
  • Grusparkeringen eller personalparkeringen måste anpassas för att tillgodose de trafikbehov som finns i samband med lämning och hämtning av barn.
  • Gång- och cykelbanan längs Överbyvägen måste iordningställas.

Läs hela skrivelsen här.