Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Kategoriarkiv: Vision Vaxholm

Resarö Föräldraförenings styrelse har skickat in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vaxholm 2030. I vårt yttrande påminner vi om FN:s barnkonvention och att hänsyn till den ska tas vid allt beslutsfattande i kommunen. Vi förutsätter också att det finns ett genusperspektiv i besluten. Därefter kommenterar vi följande områden i förslaget till översiktsplan:

  • Skola och förskola
  • Trafikmiljö
  • Fritid och miljö
  • Hälsa och sjukvård
  • Kommunikationer

Ta gärna del av vårt yttrande i sin helhet.


RöFFs synpunkter på Vision Vaxholm 2015 lämnas in till kommunpolitikerna. Du kan läsa vår skrivelse här.


Kommunpolitikerna presenterar sin vision av Vaxholm på stadens hemsida och uppmanar oss alla att komma med synpunkter och förslag innan 31 augusti 2008. RöFF ska naturligtvis uppmärksamma barn- och ungdomsperspektivet i visionen. Anita Falkenek, Camilla Lundvall och Maria Steinert arbetar med frågan. Är det något du vill att vi tar upp i vår skrivelse? Mejla oss på synpunkter_visionen@roff.nu.