Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Vem bryr sig om barns arbetsmiljö?

Tycker du också att barns arbetsmiljö behöver förbättras ordentligt? Skriv under barnverkets upprop till ansvariga politiker.

www.barnverket.nu kan vi läsa följande:

Den riksomfattande föräldraföreningen Barnverket jobbar nu ännu mer målinriktat för barnens utveckling, hälsa och säkerhet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Anledningen är att vi har tröttnat på att barnen ständigt kommer sist och att de alltid betalar det högsta priset när kortsiktiga ekonomiska prioriteringar styr.

Arbetsmiljön i förskola, skola och på fritids lämnar mycket i övrigt att önska vilket vi kan läsa och höra om dagligen i form av stressade barn, lägre personaltäthet, större barngrupper och klasser, buller och dåliga lokaler, osv. Bryr vi oss så lite om vår framtid?

Det här är något vi verkligen känner igen i vår kommun. Bara på Resarö har vi förskolan Slånbärsgården, en provisorisk lösning som nu – efter över tolv år – blir skollokaler till hösten sedan Arbetsmiljöverket dömt ut bland annat arbetsmiljön i hallarna för pedagogerna. Undrar vad mer som skulle dömas ut om det hade funnits en arbetsmiljölagstiftning för barn? För att inte tala om vår trångbodda Resarö skola.

Ur Barnkonventionen, artikel 3:1, Barnets bästa:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

RöFF undrar stilla om det är med barnens bästa för ögonen som man tar olika beslut i kommunen?

Nej hör ni, skriv på barnverkets upprop för att arbetsmiljölagstiftningen ska omfatta och tillämpas på alla barns och ungdomars arbetsmiljö, på samma sätt som för vuxna. Varje namnunderskrift är viktig. Hjälp också till att sprida uppropet vidare.

Annonser

Välkomna till Paviljongen idag!

RöFF arrangerar traditionsenligt sommarfest vid Paviljongen idag klockan 13.00. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Det bjuds bland annat på hoppborgar, ponnyridning, ansiktsmålning och tipspromenad. Vi får lyssna till Jessica Jägers sång, ackompanjerad av Kenneth Burman. Klockan 14.00 uppmärksammar tf kommunalråd Lars Lindgren det arbete som våra seniorskolpoliser utför vid övergångsstället på skolmorgnarna. Klass 4C står för caféverksamheten och SMHI lovar uppehåll hela dagen!

Informationsmöte om uppförande av paviljonger

I morgon tisdag 29 maj kl 18 håller kommunen informationsmöte för föräldrar i föräldrarådet för Ytterby förskola, RöFF och personal på skola och förskola för att berätta om hur arbetet med att uppföra den nya paviljongen framskrider. Som flera av er säkert noterat har man idag påbörjat schaktning på tomten. Planen är att inflyttning av Slånbärsgårdens barn ska kunna ske under semestern.

Om ni vill att RöFF ska ta med era frågor till mötet i morgon är det bara att höra av sig till styrelsen på styrelsen@roff.nu

Information från kommunen angående projektet finns här http://www.vaxholm.se/Resource.phx/pubman/templates/10.htx?id=1233

Svara på förskoleenkäten

Det kanske bara är jag som som har lyckats glömma bort att svara på den årliga enkäten om mitt barns förskola? Det pappret kom med hem från dagis en dag för ganska länge sedan, och sedan har det legat bortglömt längre och längre ned i en hög papper. Idag såg jag en påminnelselapp på dagisdörren när jag lämnade, och bestämde mig för att göra det på en gång. Det gick ju snabbt när man väl kom till skott.

RöFFs erfarenheter i samtal med kommunens politiker under årens lopp, är att sådana här enkäter väger väldigt tungt. Politikerna hänvisar ofta till föräldrarnas svar på dessa enkäter. Så det är viktigt att alla svarar. Och det är viktigt att man verkligen säger vad man tycker. Är du missnöjd med något, klicka i ‘Stämmer mycket dåligt’. Är du nöjd med något, klicka i ‘Stämmer mycket bra’. Du hittar enkäten här.

Elljusspår på Resarö

På initiativ av en Resaröbo utreds nu möjligheten till ett elljusspår på Resarö. Följande information är citerad från facebooksidan Resarö Elljusspår. Gå in och gilla och sprid vidare.
Det finns nu en möjlighet att skapa ett ca 3 km långt elljusspår på Killingen! Det kan göra det möjligt att promenera, springa och åka skidor under kvällar och helger, även om det är mörkt. Nära och lättillgängligt!
Mer information
Ägare och kommunen ställer sig positiva till detta, och förutsatt att föreningar, företag och privatpersoner kan tänkas bidra till investeringen så kommer kommunen att delfinansiera spåret, se till att spåret skapas samt sköta den löpande förvaltningen.
I ett första skede vill vi undersöka hur stort intresset är för att anlägga ett elljusspår bland invånare på Resarö och Kullön, samt för att se hur många som kan tänka sig att ekonomiskt bidra för att möjliggöra ett spår. Om intresset är stort kommer vi i nästa skede skapa förutsättningar för att samla in pengar, och se till att alla de som bidrar blir omnämnda på ett eller annat sätt.

RöFF söker ny kassör

Eftersom vår nuvarande kassör tyvärr inte har möjlighet att ta hand om föreningens ekonomi längre söker vi nu med ljus och lykta efter just dig som vill och kan vara med en engagerad grupp människor med fokus på barn och unga på Resarö. Om det är du, eller någon du känner, så tveka inte utan kontakta oss omedelbums!

E-posta styrelsen: styrelsen@roff.nu

Fyra paralleller på Resarö skola till hösten

De sista klasserna som är tvåparallelliga, 6A och 6C, hinner knappt sluta på Resarö skola förrän skolan blir fyrparallellig. I höst fyller sexåringarna upp fyra förskoleklasser skriver rektor Nina Persson. Ön fullkomligt vimlar av barn! Det är dags att bygga en ny skola så att alla våra fina resaröbarn får plats.