Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Representanter ur styrelsen träffar regelbundet politiker och tjänstemän från kommunen för att lyfta frågor som rör resaröbarnen och deras vardag i förskola, skola, och på fritidshemmen. Vi mejlar och ringer för att på olika sätt sprida våra åsikter. Som förening är dessa naturligtivs några av våra viktigaste frågor. Vill du engagera dig och stödja oss i vårt arbete i just dessa frågor, bildar vi gärna en arbetsgrupp tillsammans med dig.

För några år sedan fanns en arbetsgrupp som arbetade med frågor gällande skola och barnomsorg. Då jobbade vi bland annat för att skol- och barnomsorgspengen i Vaxholms kommun skulle höjas till en nivå som motsvarar den i jämförbara kommuner, vilket slutligen skedde i januari 2008 efter många år utan någon som helst höjning.

Den arbetsgruppen fokuserade främst på tre frågor som var aktuella:

– Förbättrad kvalitet på skolbarnomsorgen (det vill säga fritids) för barnen på Resarö.

– Mer av kulturskolans verksamhet bör lokaliseras till Resarö skola, som är den största skolan i kommunen.

– Granskning och ifrågasättande av de nyckeltal som politikerna använder för att jämföra kostnader, personaltäthet, gruppstorlekar, med mera. På politikermötet i maj 2008 efterfrågade vi åtgärder eftersom verkligheten inte alls stämmer överens med målen.

Idag är det andra frågor som är aktuella. Vilka frågor vi driver beror också på vilka personer som engagerar sig och vad som är viktigt för dem. Vilken fråga brinner du för? Kontakta styrelsen@roff.nu och berätta.%d bloggare gillar detta: