Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: Cykelbanan

Resarö Föräldraförenings styrelse har skickat in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vaxholm 2030. I vårt yttrande påminner vi om FN:s barnkonvention och att hänsyn till den ska tas vid allt beslutsfattande i kommunen. Vi förutsätter också att det finns ett genusperspektiv i besluten. Därefter kommenterar vi följande områden i förslaget till översiktsplan:

  • Skola och förskola
  • Trafikmiljö
  • Fritid och miljö
  • Hälsa och sjukvård
  • Kommunikationer

Ta gärna del av vårt yttrande i sin helhet.

Annonser

Enligt vallöfte från alliansen skulle cykelbanan mellan Resarö Mitt och Överby byggas klart ända bort till bussvändhållplatsen med färdigställande hösten 2011. På Teknik, fritid och kulturnämndens möte den 27 januari 2011 beslutades det dock att byggstart (och färdigställande) måste skjutas upp, i väntan på att detaljplanen för Resarö Mitt vinner laga kraft. Läs protokollet(§ 14, sidan 17), Tekniska enhetens information till RöFF och tjänsteutlåtandet När detta är klart kommer även fortsättningen av cykelbanan bort mot bussvändhållplatsen att ligga på den norra sidan av Överbyvägen. RöFF fortsätter att bevaka frågan.


RöFFs namninsamling för en cykel- och gångväg till Överby fortsätter. Hittills har vi fått ihop över 400 underskrifter. Har du inte redan skrivit på, så gör det. Det finns en lista på ICA Resarö.


RöFF överlämnar en skrivelse ang trafiksituationen på Resarö till kommunstyrelsens ordförande Bengt Hansson inför planberedningens möte på måndag. RöFFs krav i korthet:

  • Avlämningsrampen måste skyltas om.
  • Grusparkeringen eller personalparkeringen måste anpassas för att tillgodose de trafikbehov som finns i samband med lämning och hämtning av barn.
  • Gång- och cykelbanan längs Överbyvägen måste iordningställas.

Läs hela skrivelsen här.