Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: detaljplaneförslag

Mellan 18 maj och 17 augusti visas planförslaget över Resarö Mitt på stadsbyggnadsförvaltningen. RöFF är inbjudna till samrådsmöte måndagen den 8 juni kl 18.00, då vi kommer att vara med och bevaka barnens perspektiv i förslaget. Har du synpunkter som du vill att RöFF ska ta upp, mejla trafik@roff.nu.


RöFF träffade Susanne Edén och Annika Alm på stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm och diskuterade trafikmiljön runt skolan. Vi fick se det nya förslaget av Resarö Mitt, som ska ut på remiss. RöFF kommer att vara med och lämna synpunkter på förslaget.


RöFF har skickat in synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Se Synpunkter på Resarö Mitt.