Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: parkering

Tekniska enheten, Vaxholms stad har sökt bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong på Överbyvägen 7 (Ytterby 4:172) samt för anordnande av parkeringsplats vid korsningen Krokvägen/Lillvägen (Ytterby 4:767). Läs gärna Resarö Föräldraförenings yttrande. Beslut i frågan tas på Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 18 april 2012.

Här kan du titta på bygglovshandlingarna:

Förskolepaviljong Ytterby

P-plats Ytterby


RöFF överlämnar en skrivelse ang trafiksituationen på Resarö till kommunstyrelsens ordförande Bengt Hansson inför planberedningens möte på måndag. RöFFs krav i korthet:

  • Avlämningsrampen måste skyltas om.
  • Grusparkeringen eller personalparkeringen måste anpassas för att tillgodose de trafikbehov som finns i samband med lämning och hämtning av barn.
  • Gång- och cykelbanan längs Överbyvägen måste iordningställas.

Läs hela skrivelsen här.