Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: politiker

Här kommer en fråga till er: Om ni skulle få önska, vad skulle ni då vilja ha på Resarö? Vilken typ av ungdomsverksamhet skulle ni vilja fanns på Resarö?

En av punkterna i Alliansens program för denna mandatperiod (2011-2014) lyder: ”Under mandatperioden skall en riktad satsning på ungdomsverksamhet på Rindö och Resarö utredas och genomföras.” (Punkten hittar du under rubriken ’Kultur, idrott och fritid’, hela programmet hittar du här.) Nu har halva mandatperioden gått och RöFF undrar vad politikerna gör i denna fråga. När vi tar upp detta med politikerna vill vi gärna veta vad ungdomarna själva önskar fanns på ön. Och även vad deras föräldrar har för önskemål. Svara direkt här eller på facebook eller mejla styrelsen på styrelsen@roff.nu.

Annonser

På informations- och diskussionsmötet den 29 februari om omflyttning av förskola och skola mellan nya och gamla paviljonger på Resarö, fanns ett önskemål om att inrätta referensgrupper och att RöFF skulle medverka i dessa. Med anledning av detta skickade vi igår ett mejl till berörda tjänstemän och politiker i kommunen. Du kan läsa mejlet här.


I torsdags låg ett flygblad från alliansen – eller i alla fall tre allianspolitiker – i brevlådan. Idag publicerade en annan allianspolitiker med lite andra åsikter följande inlägg på sin blogg. Vad anser du om förskola, skola och paviljonger/baracker på Resarö?


Resarö Föräldraförenings styrelse har skickat in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vaxholm 2030. I vårt yttrande påminner vi om FN:s barnkonvention och att hänsyn till den ska tas vid allt beslutsfattande i kommunen. Vi förutsätter också att det finns ett genusperspektiv i besluten. Därefter kommenterar vi följande områden i förslaget till översiktsplan:

  • Skola och förskola
  • Trafikmiljö
  • Fritid och miljö
  • Hälsa och sjukvård
  • Kommunikationer

Ta gärna del av vårt yttrande i sin helhet.


Den 19/9 är det dags för val. Vad vill du fråga vaxholmspolitikerna om? Vilka frågor tycker du är viktiga att ställa gällande våra barn och ungdomar på Resarö? Mejla dina frågor till val@roff.nu. RöFF sammanställer de frågor vi får in och skickar dem vidare till partierna. Politikernas svar redovisas senare på vår hemsida.


Den 11 november träffade RöFF några av politikerna i BUK-nämnden (Barn-, Utbildning- och Kultur) samt Pelle Lindelöf, utbildningschef i kommunen, och Anders Wedin, rektor på Resarö skola. Här kan du läsa vad vi frågade dem om och de svar vi fick.


RöFF och Kullö FöF har träffat politkerna i BUK-nämden, som har ansvaret för skola och barnomsorg i kommunen. Mötet ägde rum den 16 maj och var en uppföljning på den diskussion vi hade på politikerutfrågningen i september förra året. Läs här vad vi frågade om och vilka svar vi fick. RöFFs skolpengsstatistik finns .