Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: Resarö Mitt

Resarö Föräldraförenings styrelse har skickat in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vaxholm 2030. I vårt yttrande påminner vi om FN:s barnkonvention och att hänsyn till den ska tas vid allt beslutsfattande i kommunen. Vi förutsätter också att det finns ett genusperspektiv i besluten. Därefter kommenterar vi följande områden i förslaget till översiktsplan:

  • Skola och förskola
  • Trafikmiljö
  • Fritid och miljö
  • Hälsa och sjukvård
  • Kommunikationer

Ta gärna del av vårt yttrande i sin helhet.


Mellan 18 maj och 17 augusti visas planförslaget över Resarö Mitt på stadsbyggnadsförvaltningen. RöFF är inbjudna till samrådsmöte måndagen den 8 juni kl 18.00, då vi kommer att vara med och bevaka barnens perspektiv i förslaget. Har du synpunkter som du vill att RöFF ska ta upp, mejla trafik@roff.nu.


RöFF har skickat in synpunkter på kommunens förslag till detaljplan för Resarö Mitt, Dp 382. Se Synpunkter på Resarö Mitt.