Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: Resarö Vägförening

RöFF-representanter deltog på vägföreningens årsmöte. Vi tog där upp problemet med att sikten vid vissa korsningar skyms på ett mycket trafikfarligt sätt med anledning av bland annat för högt växande häckar. Det finns tydliga regler för hur fastighetsägarna ska hantera detta. På Resarö Vägförenings hemsida, under ‘Löpande skötsel’, kan man läsa vilka skyldigheter medlemmarna har.