Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Etikettarkiv: Ytterby förskola

Ämne: Fråga om planering för permanent skola/förskola Resarö

Hej!

Resarö Föräldraförening, RöFF, konstaterar att verksamheten i de provisoriska förskolelokalerna längs Överbyvägen sedan en tid är i full gång.

Det tillfälliga bygglovet för dessa löper ut om ca 4,5 år. Vi vill ju inte att det ska bli tidsnöd inför den viktiga framtida permanentlösningen gällande skola och förskola!

Därför undrar vi nu hur just NI nu arbetar med frågan gällande att planera, färdigställa och ta i bruk permanenta och ändamålsenliga lokaler för skola och förskola på Resarö om 4,5 år?

Vänligen svara skriftligen senast 7 december. Svaren kommer att sammanställas bl a på RöFFs blogg, så att intresserade kommuninvånare kan jämföra era svar. Vi kommer även att följa upp frågan.

Detta brev går till ordföranden/kontakt i partier i Vaxholm, Utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, rektor Resarö skola, förskolechef Ytterby förskolor samt kansliet Vaxholms stad.

Med vänliga hälsningar

Resarö Föräldraförening

genom

Anna Sedvall Wiklund, ordförande

 

 

Annonser

I morgon tisdag 29 maj kl 18 håller kommunen informationsmöte för föräldrar i föräldrarådet för Ytterby förskola, RöFF och personal på skola och förskola för att berätta om hur arbetet med att uppföra den nya paviljongen framskrider. Som flera av er säkert noterat har man idag påbörjat schaktning på tomten. Planen är att inflyttning av Slånbärsgårdens barn ska kunna ske under semestern.

Om ni vill att RöFF ska ta med era frågor till mötet i morgon är det bara att höra av sig till styrelsen på styrelsen@roff.nu

Information från kommunen angående projektet finns här http://www.vaxholm.se/Resource.phx/pubman/templates/10.htx?id=1233


I torsdags låg ett flygblad från alliansen – eller i alla fall tre allianspolitiker – i brevlådan. Idag publicerade en annan allianspolitiker med lite andra åsikter följande inlägg på sin blogg. Vad anser du om förskola, skola och paviljonger/baracker på Resarö?


På onsdag kväll, den 29 feb, träffar RöFF tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen i Vaxholms kommun. De har bjudit in oss för att diskutera om och få förståelse för de beslut som togs i nämnden för teknik, fritid och kultur härom veckan. Vi är naturligtvis glada över att vi har blivit inbjudna, det visar på att man från kommunens sida sätter värde på RöFFs tankar och idéer, och vi hoppas nu kunna förmedla de strömningar vi känner av från er, alla föräldrar på Resarö, som upprörts över vad som nu händer. Vi hoppas också kunna få något mer positiva besked om hur planerna för Resarö skola och förskolor ser ut i framtiden.

Besluten som vi ska diskutera handlar om att man ska satsa 80 miljoner på en jätteidrottshall i Vaxholm samtidigt som man nedprioriterar planerna på permanenta skol- och förskolelokaler på överfulla Resarö skola. Här bygger man istället om den gamla Slånbärsgården (ett ”provisorium” redan för 10 år sedan) till klassrum för skolan, bygger om ett klassrum till matsal eftersom den nuvarande inte räcker till samt placerar ut ytterligare en barack för förskolebarnen. Den sistnämnda ska placeras på kommunens tomt längs Överbyvägen (strax efter Propellertjänst tomt), där man även planerar att anlägga en avlämningsramp på 50 meter. Frågan är hur många föräldrar till 2-åringar som bara lämnar av barnen vid bilen? De flesta går nog med sitt barn in på dagis, och det tar ofta minst 20 minuter. Vem planerar något sådant och tror det ska fungera? Då har vi inte ens talat om grindar mot tungt trafikerad väg som inte stängs, samt om huruvida det blir ny trottoar och övergångsställe här?

Men den största frågan, som vi nu hoppas få svar på på onsdag, är hur det kommer sig att kommunen prioriterar på det här viset? Varför satsar man inte resurser redan nu på att permanent bygga bort den platsbrist vi haft i flera år påResarö skola, den största i kommunen? Vad vet/planerar kommunen som inte någon annan vet? Eller blundar man helt enkelt för det faktum att skolan är överfull. Strutsmentalitet är inte så bra när man i den nya Översiktsplanen för Vaxholm 2030 bedömer att befolkningen i kommunen kommer att öka från 10000 till 17000 personer till 2030. Var ska alla nya barn på Resarö gå i skola? Bör man inte redan nu om inte bygga, så i alla fall börja planera?!

Det som visas tydligt är att verksamheter på Vaxön prioriteras och att verksamheter på Resarö får hålla till godo med provisoriska lösningar i baracker. Lösningar som permanentas och i likhet med Slånbärsgården får stå i tio år och mer. På det Öppna mötet i Rådhuset konstaterades ett behov av ytterligare en F-6 skola på Resarö år 2015 med kapacitet för ungefär 350-400 elever. I Budget 2012-2014 har detta behov förminskats till “utökade lokalytor för F-6 invid Resarö skola (bl.a. undervisningslokaler, mat och skolidrott).” På nämnden för Teknik, Fritid och Kulturs (TFK) sammanträde den 26 januari 2012 beslutade man att flytta Slånbärsgårdens förskoleverksamhet till baracker på Ytterby 4:172 och bygga om Slånbärsgårdens baracker till två klassrum. Samtidigt byggs ett klassrum i skolan om till matsal. Man kan gissa att kommunens politiker och tjänstemän anser sig ha tillgodosett resaröbarnens behov av större lokalytor i och med denna åtgärd. I protokollet kan vi också läsa att “[med] stadens nuvarande investeringsbehov kan man anta att ingen investering för en ny förskola kommer att ske på Resarö inom de närmaste 5 åren”. Tidigast 2017 kommer det alltså byggas en ny förskola på Resarö. Många är då de barn som kommer att gå hela sin förskoletid, och den största delen av sin grundskoletid i provisoriska baracker, med underdimensionerade hallar, dålig ljudisolering och skolgårdar man inte satsar på eftersom det är just provisorium.

VAD TYCKER DU? Skicka med oss dina frågor till vårt möte med förvaltningarna på onsdag! Kommentera här, på Facebook eller e-posta RöFF på styrelsen@roff.nu


Kommunfullmäktige har den 21/11 beslutat om en prioriteringsordning i den lokalförsörjningsplan som utarbetades i våras. En ny förskola och skola på Resarö är INTE med under nästa budgetperiod (2012-2014, etapp 1). Först i etapp 3 finns Resarö med, på följande sätt:
– En förskola som ersättning för Slånbärsgården och Humlegården
– Utökade lokalytor (vad betyder det?) för F-6 invid Resarö skola

Det är oklart när etapp 3 ligger i tiden, efter 2014 är det enda som går att utläsa.

Yrkandet ”utarbeta förslag till etablering av en ny förskola som ersättning för Ytterby förskola NU” avslogs i röstning med 20 röster mot 11. Kanske läge för oss på Resarö att fundera över hur vi ska rösta vid nästa val?

Läs mer här:

Protokoll från kommunfullmäktige 2011-11-21 

Sammanfattning av dokumentet ”Vaxholms stads mål och budget 2012-2014

Hela dokumentet Vaxholms stads mål och budget 2012-2014