Vi verkar för alla barn och ungdomar på Resarö

Vi arbetar för att förbättra trafikmiljön och Resarö barnens övriga närmiljö (t ex lek- och aktivitetsytor).

Vi har bl a bidragit till att kommunen byggt cykelbana till Engarn, att det blivit 30-sträcka ända till Ytterby brygga, samt avlämningsrampen vid skolan.

Gruppen arbetar för säkra skol- och cykelvägar för barnen – att huvudstråken bl a Ytterbyvägen fram till Ytterby Brygga och Överbyvägen skall göras barnvänligare genom trottoarer alt gång- och cykelbana. För att täcka upp området i centrala delen av Resarö bör gångvägsalternativ från ICA till Paviljongen ses över. Vi bevakar även arbetet med gång- och cykelvägen till Överby, mer information om detta finns i inlägg i kategorin ‘Cykelbanan’.%d bloggare gillar detta: